I 2013 udførtes en landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelse af kvaliteten i speciallægepraksis.

Klinikken ligger næsten 100 % på niveau med andre øreklinikker i landet.

Generelt er det undersøgelse og behandling ørelægen vægter højest, selvom der måles på mange andre parametre.

På følgende udvalgte spørgsmål side 17 i rapport var svaret:

Hvor god klinikken var til at undersøge dig : 72% virkelig god, 28% god

At der var tid nok: 62% virkelig god, 37% god, 1% dårlig

At du var velinformeret: 62% virkelig god, 38% god

At forklare undersøgelser og behandling: 62% virkelig god, 38 % god

Har det hjulpet: 63% i høj grad, 37% , i nogen grad

16% af pt ønsker mere skriftlig information, og jeg vil i 2016 lægge mere information ud på hjemmesiden.

Der er under gennemsnitlig tilfredshed med klinikkens fysiske rammer og dette arbejdes der på

Ørelægens kommentarer:

Hele rapporten ligger åben på forespørgsel, til at se i klinikken.

Med næsten 600 patienter gennem klinikken om måneden, er det tidsfaktoren, der tynger mest. Det er også derfor, det kan være meget svært at leve op til de mange forventninger, der kan være om information. Man skal huske, at ørelægen samarbejder med din egen læge og ved komplicerede sygdomsforløb, vil det være hensigtsmæssigt, at lægen sender en henvisning til ørelægen.

Efter konsultationen sendes besked til din egen læge, der ved behov kan rådgive yderligere. 

Der er i høj grad tale om et samarbejde, når en patient søger læge. Ørelægen vil lytte til dine problemer og derefter foreslå en relevant undersøgelse. Derefter vil der ofte kunne stilles en klar diagnose og sikres korrekt behandling.

Desværre er netop øre- og især næse og halsområdet sæde for mange, ofte kroniske gener, som det trods grundig undersøgelse, ikke altid lykkes at behandle til alles tilfredshed.

Symptomer på slim og irritation i næsesvælget, næse der drypper og klumpfornemmelse i halsen, er desværre gener, der ikke altid kan behandles til patientens fulde tilfredshed.

Man kan i den sammenhæng sige, at det vigtigste er at få undersøgt for- og afklaret, om der er tale om en alvorlig lidelse

Ventetid i klinikken: Vi vil i 2016 specifikt rette driften mod at nedsætte ventetiden i klinikken. Det betyder, at man ikke længere kan forvente undersøgelse af flere sygdomsområder på en konsultation. Der vil forventes henvisning vedrørende længere sygdomsforløb.

Der vil løbende i 2016 komme information om flere øre, næse og halssygdomme på hjemmesiden.

Om patienten der blev sur:

Vi oplever af og til situationer, hvor samarbejdet ikke står mål med forventningerne hos hverken pt eller læge. I den situation kan man som pt. føle sig svigtet af lægen og har behov for at give denne følelse videre. Dette har jeg stor forståelse for, men hvis vi alle skal blive klogere, er det alligevel bedst med en dialog om problemet.

Januar 2016